top of page

Wat motiveert jou om aan het werk te gaan?

Het is niet elke dag even makkelijk om uit je bed te komen en het beste van jezelf te geven. Gelukkig zijn er verschillende manieren om jezelf of anderen te motiveren. Verwacht je in #17 niet aan een actionable schop onder je kont: in deze aflevering heb ik het over wat je op langere termijn motiveert om je job te doen of in je onderneming te werken. Ik hoop dat het jou aan het denken zet om deze 7 motivatoren verder te versterken.

Er zijn grofweg twee soorten motivatoren: extrinsieke en intrinsieke. Je kan van buitenaf gemotiveerd zijn, of van binnenuit.


Extrinsieke motivatoren

 1. Incentives Je kent het wel: "de bonus". Incentives zijn de 'wortels' die werknemers vaak voorgehouden worden om hen in gang te zetten. Er zijn jaarlijks KPI's te halen en met incentives word je uitgenodigd om een bepaald doel te bereiken. Ze komen vaak in de vorm van bonussen, loonsverhogingen of extra verlofdagen.

 2. Erkenning Het is leuk wanneer ons werk en onze resultaten publiek worden erkend, daar ga ik niet flauw over doen. Daarom werken bedrijven bijvoorbeeld vaak met systemen als 'employee of the month', een wall of fame of een shout out op het interne platform. Het kan werknemers motiveren om een tandje bij te steken, want wie weet hangt hun foto volgende maand wel aan de muur.

 3. Accountability "Ze rekenen op me, dus het moet in orde zijn": dit is het mechanisme achter accountability. Je wordt gemotiveerd om een bepaalde taak uit te voeren omdat je weet dat iemand op jou rekent of op jou aan het wachten is. Anders dan erkenning en incentives, wordt dit niet vaak systematisch op de werkvloer toegepast. Als werknemer kan je dit wel perfect zelf instellen door bijvoorbeeld samen met een collega aan het eind van de week je takenlijst te overlopen.

Side note: externe motivatoren hebben maar een tijdelijke werking. Ze geven je motivatie eventjes een boost maar op langere termijn worden de effecten vaak vergeten. Onze interne motivatoren nemen dikwijls de bovenhand in de keuze of we bepaald werk willen gaan verrichten of niet. Daar wordt op de werkvloer jammer genoeg weinig rekening mee gehouden. Zo worden er bonussen beloofd bij een goed resultaat op het einde van het jaar. Let's be honest: hoe vaak start je als werknemer 's ochtends aan je werkdag met de gedachte "ik moet vandaag goed werken zodat ik op het einde van het jaar zeker mijn bonus heb"? Ik vermoed bitter weinig. Employee of the month zijn is ook leuk, maar eens je gezicht aan de muur hangt, ga je de volgende maand waarschijnlijk weer je gewone gangetje.


Dat deze extrinsieke motivatoren slechts een tijdelijke boost geven, hoeft echter geen reden te zijn om ze niet in te zetten. Doe het gewoon verstandig en op het juiste moment. Enkele tips:

 • Als ondernemer kan je incentives gebruiken door je omzetdoelen te koppelen aan een kleine vakantie. Wanneer je je oké-omzetdoel behaalt mag je een vakantie aan de Belgische kust boeken, een top succes is een all-in vakantie, een overweldigend succes betekent een wereldreis.

 • Wil je in je privéleven bijvoorbeeld een nieuwe gewoonte trainen, dan zou je tegelijk een wishlist kunnen bijhouden. Voor elke maand dat je je aan je gewoonte houdt, mag je van jezelf iets op je wishlist kopen.

 • Ga op zoek naar een persoonlijke cheerleader bij wie je schaamteloos kan stoefen als je een bepaald doel hebt bereikt. Wanneer ze je overladen met complimenten of bevestigen dat je goed bezig bent, en je de gloed van erkenning voelt, motiveert dat je vast om zo verder te doen. En het is ook gewoon fijn om te horen, niet?

 • Werk als ondernemer met een accountability partner. Stuur elkaar aan het begin van de week jullie takenlijst en overloop op vrijdag samen waar jullie geraakt zijn. Een beetje gênant om weken aan een stuk dezelfde taken te moeten overlopen, toch?

 • Een klassiek voorbeeld van accountability is het inschakelen van een partner om mee te gaan lopen zodat deze zelfs aan je deur staat wanneer je geen zin hebt. Of nog simpeler: je (dure) ticket voor een sportles op voorhand kopen zodat je wel moet gaan. Bij sommige sportclubs moet je zelfs méér betalen als je de les niet bijwoont, dan als je er wel bent. Doet zeer hé.


Intrinsieke motivatoren


Intrinsieke motivatie komt vanuit jezelf. Het is de drive die je vanbinnen voelt om te knallen. Zoals je je wel kunt voorstellen, is die drive vaak veel krachtiger dan een drive die veroorzaakt wordt door externe factoren.

 1. Autonomie De kans en de mogelijkheid hebben om zelf je eigen werk, te beslissen waar je aan gaat werken, om keuzes te kunnen maken over de richting die je met bepaalde projecten uit gaat en om je eigen agenda in te richten: klinkt hemels toch? Als ondernemer kan dit je motiveren maar ook soms afschrikken. Autonomie is dus zeker niet zaligmakend, maar kan wel een belangrijke motivator zijn. Merk je als werknemer dat dit voor jou erg belangrijk is, maar ben je in een omgeving aan de slag waarin dit nauwelijks aan de orde komt, dan kan dat een red flag zijn. Denk eens goed na of deze omgeving bij je past. Micromanagement en een liefde voor autonomie gaan slecht samen.

 2. Mastery Het idee dat je ergens heel goed in kan worden, dat je kan groeien en een vaardigheid kan trainen, kan heel erg motiverend werken. We willen allemaal wel ergens goed in zijn en blijven, maar voor sommigen is dit een sterkere motivator dan voor een anderen. Ze willen een expert in hun veld worden en zoveel mogelijk kennis verzamelen. Meer nog dan geld, prestige of carrière maken, willen ze de beste worden in wat ze doen.

 3. Purpose. Er zijn ontzettend veel mensen die erg hard werken en toch geen dag het gevoel hebben dat ze uitgeput zijn. Hoe komt dat? Meestal zijn ze ontzettend hard gedreven door het gevoel een bepaald 'purpose' te hebben. Mensen die het gevoel hebben dat wat ze doen, écht een verschil maakt in de wereld of in hun omgeving. Of het nu tastbaar is of niet, deze mensen weten dat ze impact maken of willen dat ontzettend graag doen. Hierdoor genieten ze met volle teugen van hun job.

 4. Passie "Ik kan niet geloven dat ik hiervoor betaald word." Als je die zin al hebt uitgesproken, dan ben jij vast gedreven door passie. Dit kan gelinkt zijn aan purpose maar dat hoeft niet per se. Misschien vind je wat je doet gewoon ongelooflijk leuk en is dat voor jou voldoende motivatie. Je komt elke dag met plezier je bed uit om je werk te doen en ziet werken eigenlijk amper als werken, maar eerder als een hobby.

Ik word persoonlijk al helemaal warm vanbinnen als ik aan deze vier intrinsieke motivatoren denk. Sinds ik onderneem voel ik ze alle vier heel erg. Ze drijven me elke dag en vertellen me dat ik op de juiste plek zit. Misschien (en hopelijk is het zo) zijn deze motivatoren ook allemaal bij jou aanwezig en voelt dat voor jou heel normaal. Toch overheerst er vaak één intrinsieke motivator. Ik nodig je bij deze uit om hier voor jezelf eens over na te gaan denken en de vinger te leggen op die motivator die jou voortdrijft.

Zo is bij mij autonomie het allerbelangrijkst. Ik zou graag zeggen dat het purpose of passie, maar zonder autonomie zou ik niet zo gemotiveerd zijn als ik nu ben. Meer zelfs, ik zou een andere onderneming kunnen opzetten en nog steeds tot op het bot gemotiveerd zijn doordat ik autonoom kan werken.


Heb je jouw grootste motivator gevonden, hoe kan je dan op zoek gaan naar meer? Hoe kan je deze factor nog meer ervaren in wat je nu doet? Als je hiernaar leert kijken en erin slaagt om die factor voor jezelf met zelfs maar 5 procent te verhogen, dan kan dit al een ongelofelijke impact hebben op je goesting en dus ook je productiviteit. Dat zorgt er weer voor dat je hier regelmatig bij stilstaat en jezelf hieraan herinnert.


Opdracht: denk eens na over de vier intrinsieke motivatoren (autonomie, mastery, purpose en passion). Bepaal voor jezelf welke de grootste impact heeft op jouw plezier in het werk en wat jou elke dag op gang trekt. Bedenk hoe je dit meer in the picture kan zetten of hier meer kan uithalen dan je tot nu toe doet.


Tip: draai de vraag eens om. Wat als deze motivator er niet zou zijn? Welke impact zou dat hebben op jou als persoon, als ondernemer, als werknemer, op jouw jobtevredenheid en het plezier waarmee je je job doet?


Sta ook eens stil bij je extrinsieke motivatoren. Wat kan voor jou het beste werken? Incentives, erkenning of accountability? En hoe kan je dit inzetten voor een doel in de nabije toekomst? Kies er eentje uit, experimenteer ermee en kijk wat voor jou kan werken. Veel succes!

bottom of page